Viking

 
 

Wie waren de Vikingen?

De Vikingen kwamen uit de landen die we vandaag Noorwegen, Zweden en Denemarken noemen. Het waren boeren, vissers en handelaars, maar ook ontdekkingsreizigers. Tussen de 9e en de 12e eeuw trokken ze langs de Europese rivieren en kusten en teisterden ze het vasteland met hun plundertochten op zoek naar zilver en slaven. Ze plunderen naast dorpen en steden ook vaak kloosters.

De inwoners van onze gewesten noemden de vreemde invallers Noormannen, “mannen uit het noorden”. Ze spraken ook wel over Denen, omdat het vooral Deense Vikingen waren die onze gewesten aanvielen.

ThorDondergod

De Vikingen geloofden in meer dan één god. Meerdere goden beschermden volgens hen de wereld en de mensen tegen verschrikkelijke monsters, zoals reuzen, een monsterwolf en een reuzenslang. De goden waren echter niet onsterfelijk. Ze konden van hun vijanden verliezen.

De Vikingen vertelden over "Ragnarok", het einde der tijden, een grote strijd die slechts enkele mensen en goden zouden overleven om een nieuwe wereld te stichten. In die grote strijd zouden goden, reuzen en monsters elkaar en de wereld immers grotendeels vernietigen. Thor, de god van de donder, die het kon laten donderen en bliksemen met behulp van zijn hamer "Mjölnir", zou op dat moment moeten vechten tegen de reuzenslang. Als geluksbrenger droegen Vikingen dikwijls zijn miniatuurhamertje rond hun hals.

Drakenschepen en plunderingen

De Vikingen konden heel goed schepen, of drakars, bouwen. Een groot zeil ving de wind en deed het schip snel voortbewegen, maar de Vikingen konden hun schepen ook voort roeien. Hun schepen waren daardoor niet alleen snel; ze konden bovendien in ondiep water varen.

Bij een aanval voeren ze tot vlak tegen de kust of de oever van een rivier. Ze naderden stilletjes hun doelwit, sprongen uit hun boten en vielen aan. Voor hun slachtoffers de kans hadden om te reageren, waren de Vikingen al vertrokken. Plaatsen die versterkt waren en waar zich soldaten bevonden, lieten ze meestal met rust.

De schepen van de Vikingen waren vaak versierd. Het hoofd van een draak was bijvoorbeeld heel populair!

Vikingen droegen helemaal geen helmen met horensGeen helmen met horens

Vikingen worden dikwijls afgebeeld met helmen met joekels van horens erop. Dat beeld is fout. Kun je goed lopen of vechten met zo’n helm? Kun je goed roeien met zo’n helm? Natuurlijk niet! De echte helmen van de Vikingen hadden dan ook geen horens, maar ze beschermden wel het hoofd, de nek en de neus van de plunderaars.

terug naar de tijdslijn