Romeinse soldaat

 
 

Het Romeinse leger

Dankzij zijn leger werd het Romeinse Rijk groot en machtig en bleef het honderden jaren bestaan. Maar het rijk veranderde en dus ook haar leger. In het begin waren de meeste Romeinse soldaten boeren die voor het rijk moesten vechten. Die konden dan niet op het land werken en als ze te lang wegbleven, moest hun familie soms de boerderij verkopen om aan geld en eten te komen. Later waren de Romeinse soldaten een soort van beroepssoldaten. In dit stukje kijken we even naar de soldaten in de tijd van de keizers (1ste eeuw v.C. – 5de eeuw n.Chr.)

 

 

 

Hoe was het Romeinse leger georganiseerd?

Schildpadopstelling © Katrien Davans Het Romeinse leger bestond uit heel veel legioenen en hulptroepen. In de keizertijd bewaakten ze vooral de grenzen. Een legioen telde ongeveer 5000 tot 6000 soldaten of legionairs. Om soldaat te mogen worden, moest je een gezonde Romeinse burger zijn. Je mocht ook geen misdaad begaan hebben. Rijke en belangrijke Romeinen werden officier. De keizer was de belangrijkste officier. Gewone soldaten bleven twintig jaar in dienst. Ze werden goed betaald. Op het einde van zijn dienst kreeg een legionair een stuk landbouwgrond. Later werd dat een grote som geld. Vrije mensen die geen Romeinse burger waren, konden bij de hulptroepen gaan. Zij bleven vijfentwintig jaar in dienst. Nadien werden ze Romeinse burger.

Een Romeinse legeropstellingDe Romeinse soldaat: goed bewapend en gehoorzaam

Een Romeinse legionair had een soort harnas (een hemd van leder en metalen platen), een helm en een schild om zich te beschermen. Als wapens had hij werpspiesen, een kort zwaard en een dolk. De soldaten waren zeer goed getraind. Ze moesten te voet 35 km per dag kunnen wandelen. Een legionair sleurde 40 kilogram bagage met zich mee. Hij had dus ook zeer goede laarzen of sandalen nodig.

Romeinse soldaten moesten hun officieren gehoorzamen. Ongehoorzaamheid werd in het beste geval met een pak slaag bestraft. Dikwijls werden ze ter dood gebracht. Dat gebeurde ook met laffe soldaten die het leger probeerden te ontvluchten.

Een Romeins legioen Op het slagveld waren de Romeinen zeer goed georganiseerd. Ze werkten samen en vormden een soort van aaneengesloten blok. Als ze met van alles en nog wat beschoten werden (stenen , pijlen, speren) vormden ze bijvoorbeeld een schildpad (zie tekening). In de aanval gooide elke soldaat eerst enkele spiesen om dan vervolgens in groep naar voren te stormen.

terug naar de tijdslijn