Olympische atleet

 
 

Olympische Spelen

De Olympische Spelen vormen vandaag de belangrijkste sportgebeurtenis van de wereld. Om de vier jaar proberen allerlei sporters uit alle landen van de wereld de beste in hun sport te zijn. De beste atleet krijgt een gouden medaille en wordt in het eigen land als een held ontvangen. De volgende Olympische Spelen worden in 2012 in Londen georganiseerd.

Restanten van de stad Olympia © ShutterstockDe Olympische Spelen zoals we die nu kennen, zijn afgekeken van een oude Griekse gewoonte. De oude Grieken organiseerden sportwedstrijden om de goden te vereren. De Olympische Spelen hadden plaats in de Griekse stad Olympia ter ere van de machtige oppergod Zeus. Er werd voor hem een zeer grote tempel gebouwd in Olympia. De eerste spelen vonden er waarschijnlijk plaats in 776 v.C. Ze werden ook toen om de vier jaar gehouden. Tijdens de spelen was het vrede en vochten de Griekse stadstaten niet tegen elkaar.De wedstrijden

Niet iedereen mocht aan de spelen deelnemen: je moest een vrije Griekse man zijn. Vrouwen, slaven en vreemdelingen mochten niet meedoen. Vrouwen mochten zelfs niet komen kijken.

Standbeeld van een discuswerper © ShutterstockDe atleten sportten naakt. Oorspronkelijk werden er enkel loopwedstrijden gehouden. Later kwamen er andere sporten bij en deed men aan hardlopen, speerwerpen, discuswerpen, verspringen, worstelen, boksen en paardenkoersen. Die sporten zagen er soms anders uit dan vandaag:  bij het boksen bijvoorbeeld deed men rond de handen en polsen lederen banden met daarop ijzeren plaatjes. De boksers droegen ook een lederen of bronzen helm. Er bestond ook een hardloopwedstrijd in volle wapenuitrusting (de hoplitodromos).

De beloning

De meeste winnaars van de huidige Olympische Spelen krijgen geld: ze worden door hun land betaald en bedrijven betalen sponsorgeld. Men beweert dat dat in het oude Griekenland niet het geval was. Een winnaar van de Olympische Spelen kreeg enkel een olijftak of een olijfkrans. Terug thuis werd de atleet echter zeer goed beloond. Hij kreeg geld en waardevolle producten cadeau. Op plechtigheden en feesten zat hij mee vooraan. Veel atleten werden zo tot op het einde van hun leven geëerd.

Gouden olijftak © ShutterstockHet einde en een nieuw begin

Ook na de Romeinse verovering van Griekenland bleven de Olympische Spelen bestaan. Alle vrije Romeinse burgers mochten eraan deelnemen. Tot in 394, toen verbood keizer Theodosius de Olympische Spelen. Als christen vond hij sportwedstrijden ter ere van de god Zeus niet kunnen. De tempel van Zeus en de sportterreinen geraakten in de daarop volgende eeuwen in verval.

In 1896 hield men opnieuw Olympische Spelen. De Franse historicus Pierre de Coubertin had daarvoor heel hard zijn best gedaan. Hij dacht dat het houden van sportwedstrijden tot meer vrede in de wereld zou leiden. Pierre vond dat deelnemen belangrijker was dan winnen. De eerste moderne Olympische Spelen vonden plaats in Athene. De Grieken hoopten dat de spelen bij hen zouden blijven. De organisatoren beslisten echter om de spelen om de vier jaar op een andere plaats te houden.

Foto boven: Standbeeld van Zeus © Shutterstock

terug naar de tijdslijn