Napoleon

 
 

Napoleon komt uit Corsica

Napoleon werd in 1796 geboren op Corsica, een groot eiland tussen Frankrijk en Italië. De mensen spreken er een taal die lijkt op het Italiaans. Dat merk je aan de echte naam van Napoleon: Napoleone di Buonaparte. In zijn geboortejaar werden de Fransen baas over Corsica. In het begin vond de familie Buonaparte dat niet leuk. De Corsicanen konden echter de Fransen niet verjagen. De vader van Napoleon besloot dan maar om met de Fransen mee te werken. Hij bracht de jonge Napoleon naar een school voor legerofficieren in Frankrijk.

Een generaal met veel succes

Napoleon profiteerde van grote veranderingen in Frankrijk. De Franse Revolutie brak uit. De koning werd afgezet en zelfs onthoofd. De revolutionairen wilden veel veranderen. De andere Europese landen kregen daardoor schrik. Hun koningen waren ook boos omdat de Fransen de Franse koning hadden gedood.  Ze verklaarden de oorlog aan Frankrijk. De Fransen moesten tegen veel vijanden vechten. Veel officieren en soldaten sneuvelden. Napoleon maakte daardoor snel promotie in het leger. Hij was ook een goede legeraanvoerder. Omdat hij dapper was en met de gewone soldaten praatte, was hij zeer populair. Napoleon versloeg het ene na het andere buitenlandse leger. In 1799 profiteerde hij van zijn populariteit om de baas te worden over Frankrijk.

Europa in 1812.jpg © Van Oort, redactie & kartografie

De Franse keizer

Napoleon was een dictator. De kranten mochten niet schrijven wat ze wilden. Mensen die tegen hem waren, werden in de gevangenis opgesloten. Napoleon vond dat zijn familie voor altijd over Frankrijk baas moest spelen. In 1804 kroonde hij zichzelf daarom tot keizer. Veel van zijn broers, zussen en vrienden kregen van hem een adellijke titel. Sommigen mochten delen van zijn rijk besturen. Dat rijk werd steeds groter. Napoleon versloeg machtige landen (zoals Rusland, Oostenrijk en Pruisen). Die moesten dan gebieden aan hem afgeven.
Napoleon deed ook goede dingen. Hij maakte duidelijke wetten en stichtte scholen.

Napoleon kon niet winnen van Groot-Brittannië © Hans S.De ondergang

Napoleon kon van één vijand niet winnen: Groot-Brittannië. De Britten hadden de oorlogsschepen van Napoleon vernietigd. Zo kon hij met zijn leger niet naar Engeland oversteken. Om Groot-Brittannië te pesten, mocht niemand in zijn rijk met dat land nog handel drijven. Dat verbod was ook slecht voor zijn eigen handel. Veel mensen werden boos op Napoleon. Om te laten zien dat hij nog een goede legeraanvoerder was, viel hij in 1812 met een zeer groot leger Rusland aan. Napoleon won verschillende keren van de Russen. Die gaven zich echter niet over. Het Franse leger had ook te weinig eten en kreeg last van de koude. Zeer veel soldaten stierven. Napoleon keerde terug naar Frankrijk. Van overal vielen zijn vijanden nu aan. Napoleon kon niet meer winnen en trad in 1814 af. Van de andere landen mocht hij op een Italiaans eiland gaan wonen. Dat heette Elba. In 1815 probeerde Napoleon opnieuw de baas te worden over Frankrijk. Een Brits en een Duits leger wonnen van hem bij Waterloo. De Britten zetten hem gevangen op Sint-Helena, een verafgelegen eiland in de Atlantische Oceaan.

Foto boven: Napoleon © Napoleon am St. Bernhard, Kunsthistorisches Museum Vienna 

terug naar de tijdslijn