Leopold I

 
 

Wie is Leopold I?

Leopold was van oorsprong een Duitse prins. Hij kwam uit een klein en niet zo rijk hertogdom, Saksen-Coburg-Saalfeld, dat vanaf 1826 Saksen-Coburg-Gotha heette. In 1806 weigerde Leopold voor Napoleon te werken. Hij vocht liever aan de kant van de Russen tegen de Franse keizer.

Na de nederlaag van Napoleon viel Leopold bij de andere vorsten op als een handige diplomaat. In 1816 huwde hij Charlotte Augusta, de kroonprinses van het Britse Rijk. Die stierf echter. De ontroostbare Leopold bleef in Engeland wonen. De nieuwe Britse kroonprinses, Victoria, was een nicht van Leopold. Hij werd één van haar ‘lievelingsooms’. De Britse ministers vonden echter dat Leopold zich te veel bemoeide met de opvoeding van de jonge prinses. Ze zochten dan ook een andere bezigheid voor hem. In 1830 boden de Grieken hem zo de troon van hun jonge staat aan. Leopold weigerde.

Ruiterstandbeeld Leopold I, AntwerpenDe Belgen zochten een vorst

Na de onafhankelijkheid in 1830 zochten de Belgische leiders een staatshoofd. Ze kozen voor een koning in plaats van een president. Ze hoopten zo dat de andere Europese vorsten België met rust zouden laten. Het eerste Belgische parlement geraakte het niet eens over wie ze als koning moesten kiezen. Sommige volksvertegenwoordigers wilden zelfs Willem I van Nederland of zijn zoon terug op de troon. Na veel discussie koos het parlement voor Louis-Charles d’ Orléans, de tweede zoon van de Franse koning. Maar de Britten gingen niet akkoord met die keuze. Ze hadden de Belgische onafhankelijkheid gesteund en ze vreesden dat met een Franse koning België na een tijdje bij Frankrijk gevoegd zou worden. De Britten stelden dan zelf een kandidaat voor: Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.

 

 

Leopold I, koning der Belgen

Leopold aanvaardde de Belgische troon. Op 21 juli 1831 voer hij van Engeland naar De Panne. Vervolgens reed hij naar Brussel waar hij de eed van trouw aflegde aan de grondwet. Daarom is 21 juli nog altijd de Belgische nationale feestdag. Leopold en veel van zijn opvolgers waren niet gelukkig met de Belgische grondwet. Die gaf hen in hun ogen veel te weinig macht. Leopold I botste dikwijls met zijn ministers. In tegenstelling tot zijn Franstalige ministers vond Leopold het bijvoorbeeld belangrijk dat de Vlamingen hun eigen taal mochten gebruiken op school.

De Nederlandse inval

Leopold I is nog maar pas koning of het Nederlandse leger valt België binnen. Het Belgische leger werd verslagen. L eopold riep de Britten en de Fransen ter hulp. Met toestemming van de Britten verjoeg een Frans leger het Nederlandse leger. België verloor achteraf wel een deel van Limburg en Luxemburg aan Willem I van Nederland. Om de Fransen te vriend te houden, huwde Leopold de dochter van de Franse koning: Louise-Marie d’Orléans. De Britten bleven hem sympathiek vinden omdat hij ervoor zorgde dat hun koningin Victoria een gelukkig huwelijk had. Zij trouwde met zijn neef, Albert van Saksen-Coburg (het was overigens ook een neef van Victoria zelf).
Leopold I stierf in 1865. Zijn oudste zoon volgde hem op. Hij heette ook Leopold.

Foto boven: Leopold I © Corbis

terug naar de tijdslijn