Karel De Grote

 
 

Wie is Karel de Grote?

In het jaar 768 werd Karel de Grote koning van de Franken. De Franken waren na de val van het West-Romeinse rijk baas geworden over een deel van West-Europa. Onze gewesten waren één van de eerste gebieden waar de Frankische stammen zich vestigden. Onder Karel de Grote breidde het Frankische rijk zich verder uit. De huidige landen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk maakten er allemaal deel van uit. Dat geldt ook voor Noord-Italië en een stuk van Spanje.

Dom van Aken, gebouwd op bevel van Karel de Grote en waarin hij begraven is © Redeye flight Karel probeerde zijn immense rijk zo goed mogelijk te besturen. Meestal deed hij dat vanuit zijn paleis in Aken (Duitsland). Bij zijn krijgers was hij populair omdat hij dikwijls oorlog voerde. Zo konden zij plunderen en hun rijkdom vergroten.

Net zoals de koningen voor hem werkte Karel zeer goed samen met de kerk. De koning beschermde de kerk en haar bezittingen. In ruil daarvoor hielpen geestelijken bij het bestuur van het Frankische rijk. Karel de Grote stierf in 814.

Karel de Grote wordt keizer

Tijdens de kerstdagen van het jaar 800 ging Karel met zijn familie op bezoek bij paus Leo III in Rome. De paus bevond zich in een moeilijke situatie: sommige geestelijken in Rome wilden niet meer naar hem luisteren. Ze verjoegen hem zelfs uit de stad. Karel echter steunde de paus en begeleidde hem terug naar Rome. Daar schrok men van het leger dat Karel bij zich had en Leo III werd opnieuw aanvaard als leider van de kerk. Uit dankbaarheid kroonde de paus Karel de Grote met Kerstmis tot “Keizer van het Westen”, de opvolger van de West-Romeinse keizer. Dat deed hij door Karel die op zijn knieën zat te bidden een kroon op het hoofd te zetten. Volgens sommige bronnen was Karel totaal verrast en zelfs een beetje boos. Geschiedkundigen denken dat Karel de Grote boos was omdat de paus hem op zo’n manier tot keizer kroonde dat het leek alsof de paus belangrijker was dan de keizer.

Karel De GroteStichter van de scholen?

Men durft wel eens te vertellen dat Karel de Grote de eerste christelijke scholen heeft gesticht. De werkelijkheid is iets ingewikkelder dan dat.

Karel wenste dat de kerk fatsoenlijk werkte en hij wilde ook dat bestuurders van zijn provincies hulp kregen van knappe koppen. Daarom steunde hij de oprichting van scholen bij abdijen en kathedralen. Jonge geestelijken leerden er rekenen, zingen, lezen, schrijven, enz. Veel geleerden verbleven aan zijn hof, waaronder dus veel geestelijken. Zij werden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het rijk goed bestuurd werd.

In de Frankische tijd konden maar weinig mensen lezen en schrijven. Karel de Grote zelf kon ook niet schrijven, al deed hij heel erg zijn best! Als hij zijn handtekening moest zetten, maakte hij dan maar een T-vormigtekentje in de o van zijn Latijnse naam, Carolus.

Handmerk van Karel de Grote © Robert Prummel, gebaseerd op een illustratie uit het artikel “Charlemagnes monogram or signature”, van Norman P. Zacour, verschenen in National Geographic.Het Frankische Rijk valt uiteen

In 814 stierf Karel de Grote. Lodewijk de Vrome, zijn zoon, volgde hem op. De nieuwe keizer was echter heel anders dan zijn vader; hij voerde veel minder oorlog. Daardoor begonnen de krijgers in het rijk zich te vervelen. De zonen van Lodewijk profiteerden daarvan en probeerden zoveel mogelijk krijgers aan hun kant te krijgen. Al vlug voerden ze oorlog tegen elkaar en tegen hun vader. Na de dood van Lodewijk de Vrome verdeelden de zonen het Frankische rijk onder elkaar. Daaruit zouden later Frankrijk en Duitsland ontstaan.

terug naar de tijdslijn