Jeanne D'Arc

 
 

De honderdjarige oorlog

Rond 1412 werd Jeanne d’Arc geboren in een eenvoudig boerengezin in een klein Frans dorpje. Het land werd op dat moment al tientallen jaren verscheurd door de honderdjarige oorlog tussen de Engelsen en de Fransen.

Jeanne reisde naar Karel VIIDe Engelse koning bezat grondgebied op Franse bodem en probeerde zijn invloed in het noorden van Frankrijk verder uit te breiden. De Franse koning, Karel VI, stond zwak. Hij werd niet zonder redenen “Karel de Zot” genoemd. Ook het gezag van de kroonprins, Karel VII, werd ondermijnd, omdat hij volgens hardnekkige roddels een buitenechtelijk kind zou zijn. De Engelse koning kon van de chaos in Frankrijk profiteren en boekte enkele belangrijke overwinningen. De kroonprins Karel VII werd buitenspel gezet.

Stemmen van heiligen

Toen Jeanne d’Arc 13 jaar was, hoorde ze in haar hoofd stemmen van heiligen, die haar vertelden dat zij de Franse kroonprins Karel VII moest helpen. De stemmen hielden niet op en na drie jaar besliste Jeanne om te doen wat haar gevraagd werd. In die tijd was het helemaal niet gebruikelijk dat een vrouw haar huis en dorp verliet. Daarom trok Jeanne mannenkleren aan om niet op te vallen. Vermomd als man reisde ze naar Karel VII.

De kathedraal van ReimsJeanne vertelde hem over de stemmen en voorspelde dat de bevrijding van de stad Orléans, die bezet werd door de Engelsen, de weg zou vrijmaken voor zijn kroning tot wettige koning van Frankrijk. Ze kon de kroonprins overtuigen en kreeg de leiding over een leger. Door haar geloof, haar vertrouwen en enthousiasme gaf ze de Franse soldaten nieuwe moed. Orléans werd bevrijd en Jeanne d’Arc bracht Karel VII tot in de kathedraal van Reims, waar hij tot koning van Frankrijk werd gekroond!

Jeanne d'Arc werd veroordeeld tot de brandstapelOp de brandstapel

Op 23 mei 1430 werd Jeanne d’Arc gevangen genomen en verkocht aan de Engelsen. Haar proces startte negen maanden later. Jeanne werd beschuldigd van ketterij. Dit is het opzettelijk afwijken van het katholieke geloof en dat was toen verboden. Ze werd tegen de gewoonte in niet gefolterd om bekentenissen af te dwingen. De beulen durfden haar geen kwaad te doen. Misschien geloofden ze dat Jeanne echt door God was gezonden. Haar ondervragers stelden in elk geval vast dat Jeanne een maagd en overtuigde christen was, helemaal het tegengestelde van een ketter.

Omdat ze geen goede redenen vonden voor een proces veroordeelden ze haar dan maar voor het dragen van mannenkleren. De rechters besloten ook dat de stemmen die Jeanne hoorde niet van heiligen maar van demonen kwamen. Enkele dagen later werd Jeanne in een valstrik gelokt. Ze werd opnieuw betrapt op het dragen van mannenkleren en veroordeeld tot de brandstapel. Op 30 mei 1431 werd ze levend verbrand. Voor ze stierf riep ze driemaal “Jezus”’. Twintig jaar later werd haar proces herzien. In 1922 werd Jeanne d’Arc heilig verklaard.

Foto boven: Jeanne d'Arc © Francis241256

terug naar de tijdslijn