Hippie

 
 

Wat zijn hippies?

Hippies zijn jongeren uit de jaren 1960 die op hun eigen manier wilden leven. Ze droegen kleurrijke, losse kleren die vaak versierd waren met bloemen. Daarom noemde men de hippiecultuur ook wel de ‘Flower power’. Dat betekent letterlijk: ‘bloemenkracht’. Sommige hippies spraken over zichzelf als de ‘bloemenkinderen’. Zowel de jongens als de meisjes hadden lang haar. Ze protesteerden tegen oorlog en geweld.

Hippies in Florida © John Stover De hippies gebruikten het woordje ‘Peace’ (vrede) graag, ook om aan te duiden dat ze tegen elke vorm van ruzie waren.  Ze protesteerden bijvoorbeeld tegen de oorlog tussen de VSA en Vietnam. Hippies speelden ook graag muziek. Ze maakten vooral protestsongs tegen alles wat er volgens hen misliep in de wereld. De ‘Flower power’ ontstond in de VSA, maar kende ook succes in Europa.

 

 

 

Hoe leefden de hippies?

Hippies in Florida © John Stover Hippies wilden één zijn met de natuur. Sommigen van hen liepen daarom soms naakt rond. Ze verzetten zich bijvoorbeeld ook tegen moderne technologie en de westerse levensstijl. Ze kweekten hun eigen groenten. De meeste hippies aten geen vlees en dronken geen alcohol. Sommigen gebruikten wel drugs. Groepen hippies probeerden vredevol samen te leven en te werken. Ze vormden leefgemeenschappen of communes. Ze pasten ook de vrije liefde toe: de mannen en vrouwen wisselden van partner als ze daar zin in hadden.

Invloed van de hippies

Er waren niet veel echte hippies die leefden zoals hierboven beschreven. Andere jongeren namen wel hun kledij, hun haardracht, druggebruik en muziek over. Zo hadden de hippies dus wel invloed op de jongerencultuur van toen.

Flower Power (busje) ©Johannes Aubele (Wikipedia) De meeste leefgemeenschappen mislukten, omdat niet iedereen zich genoeg inspande om zo te leven. De communes produceerden niet genoeg voedsel. De ‘vrije liefde’ zorgde ook voor jaloersheid. Sommige hippies werden zielige junkies. Andere hippies zetten zich nadien sterk af tegen de hippiecultuur. Zij werden later verrassend genoeg keiharde zakenmannen en -vrouwen. Ondanks dat alles bestaan er vandaag nog mensen die zich hippie noemen en vredevol proberen te leven. “Peace, brother and sister!”

Foto boven: Hippies protesteren © Corbis

terug naar de tijdslijn