Cowboy

 
 

Het Wilde Westen

Na de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus gingen verschillende Europese landen het continent verder verkennen en veroveren. Groot-Brittannië stichtte er in de 17de eeuw enkele kolonies op de oostkust van Noord-Amerika. In 1776 verklaarden deze kolonies zich onafhankelijk en richtten ze de Verenigde Staten van Amerika (VS) op. Het land ten westen van de VS noemde men het Wilde Westen. Het was het gebied van indianen, cowboys, goudzoekers en avonturiers: een wereld zonder wetten.

Maar de Verenigde Staten veroverden steeds meer gebieden landinwaarts. De mythische grens tussen de beschaafde wereld en het Wilde Westen schoof steeds verder westwaarts op. In 1890 was heel Noord-Amerika gekoloniseerd, van de Atlantische Oceaan in het oosten tot de Stille Oceaan in het Westen. Dit was het einde van het Wilde Westen.

Ruw goud Goudkoorts

In de 19de eeuw pakten duizenden West-Europeanen hun koffers om een nieuw leven te beginnen in Amerika. Ze hoopten daar gelukkiger en rijker te worden dan hier in Europa. Het nieuws dat er in sommige gebieden grote hoeveelheden goud werden gevonden, was voor velen een extra stimulans. Vooral arme mensen waagden hun kans als goudzoeker.

De indianen moesten naar reservaten

De Amerikaanse kolonisten namen in de 19e eeuw meer en meer grond in. Dat had grote gevolgen voor de indianen, de oorspronkelijke bevolking van Amerika. De indianen hadden nooit grond gehad. Het waren nomaden: zij trokken van het ene stuk land naar het andere. Maar hun leefgebied werd steeds kleiner, toen de kolonisten de gronden innamen en er boerderijen op bouwden. Uiteindelijk kregen de indianen speciaal voor hen opgerichte gebieden, reservaten, toegewezen. De indiaanse stammen gingen helemaal niet akkoord met deze plannen en er braken verschillende bloedige oorlogen uit. Maar de indianen konden niet op tegen het Amerikaanse leger. Vanaf 1934 kregen de indiaanse stammen in de reservaten wel meer rechten, zoals zelfbestuur. Maar tot vandaag leven ze er meestal in erg armoedige omstandigheden.

Indiaan © CorbisDe meeste indianenreservaten liggen in het westen van de VS. Hun totale oppervlakte bedraagt amper 2,3% van de totale oppervlakte van de Verenigde Staten.

Cowboys

Cowboy betekent letterlijk ‘koejongen’. Cowboys waren ruiters te paard. Je vond ze in de tweede helft van de 19de eeuw vooral in het zuiden van de VS, waar nog geen spoorwegen waren aangelegd. Ze brachten de kuddes koeien en paarden naar het Noorden, waar de dieren verder met de trein konden worden vervoerd. Cowboys hadden typische kleren voor het harde werk dat ze deden. Ze droegen meestal een stevige overbroek van leer en een grote hoed tegen de zon of de regen. Ook hadden ze een bandana, een sjaal tegen opwaaiend stof, en scherpe sporen aan hun laarzen.

Het Wilde Westen volgens Hollywood Landschap van het Wilde Westen © Shutterstock

terug naar de tijdslijn