Columbus

 
 

Aanleidingen voor de Europese ontdekkingen

Vanaf de 14e eeuw trokken steeds meer West-Europese zeelui op ontdekkingstocht. Ze gingen op zoek naar rijkdommen in verafgelegen landen. Zo waren specerijen (peper, nootmuskaat, enz.) uit Indië zeer duur. Europese kooplui betaalden er handenvol geld voor aan Arabische handelaars. De Europese zeevaarders wilden daarom zelf in Indië geraken.

De Europeanen vochten bovendien al eeuwen tegen de moslims; die waren sterk en met zeer velen. De Spanjaarden en de Portugezen hoopten daarom in Afrika bondgenoten te vinden. Nieuwe technieken zoals betere schepen hielpen de ontdekkingsreizigers om lange tochten te ondernemen.

In die tijd geloofden veel geleerden en zeelui al dat de aarde bolvormig was. Ze hadden dus geen schrik om van de aarde te vallen, maar ze vreesden wel dat de oceanen reusachtig groot waren en dat ze die nooit zouden kunnen oversteken. De meeste zeelui hadden schrik om onderweg zonder eten en drinken te vallen.

Standbeeld ColumbusColumbus beloofde een snelle weg naar Indië

De Portugezen kenden aanvankelijk de grootste successen in de ontdekkingsreizen. Portugese ontdekkers stichtten kolonies op eilanden in de Atlantische Oceaan en langs de Afrikaanse kust. Die kolonies maakten de Portugese koning rijker. De Portugezen hoopten ook Indië te bereiken, voor de vele specerijen. Maar ook de Spaanse koning en koningin wilden rijk worden. De Italiaan Christoffel Colon of Columbus (Genua 1451 - Valladolid 1506) overtuigde hen om zijn ontdekkingstocht te betalen.

Columbus beweerde een snellere weg naar Indië te kennen. Hij voer westwaarts in plaats van rond Afrika te varen. Hij dacht dat de aarde niet zo groot was en dat je zo sneller in Indië kwam.

Een replica van de Sancta Maria © Dietrich Bartel Columbus ontdekte Amerika

Columbus kreeg drie schepen (Sancta Maria, Pinta en Nina) om op ontdekkingstocht te vertrekken. Al gauw bleek de tocht langer te duren dan gepland. De zeelui wilden terugkeren, maar Columbus loog over de afstand die ze al hadden afgelegd. Op 12 oktober 1492 bereikten ze land. Columbus dacht dat hij in Indië geraakt was. In werkelijkheid was hij op een eiland voor de kust van Amerika beland. Het is aan deze vergissing te wijten dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika indianen genoemd worden.

Drie keer keerde Columbus terug naar het gebied dat hij ontdekt had. De kolonies die hij stichtte waren in het begin geen groot succes. Columbus stierf in 1506. Tot op het einde van zijn leven bleef hij beweren dat hij in Indië geraakt was. Columbus is wel zeer rijk geworden dankzij de handel in koloniale producten. De eer voor de ontdekking van het nieuwe continent ging in de 16e eeuw naar een andere Italiaan: Amerigo Vespucci. Amerika is van zijn naam afgeleid. De Portugezen waren ondertussen via Afrika in Indië geraakt.

Veroveringen © Van Oort, redactie & kartografie

terug naar de tijdslijn