Cleopatra

 
 

De laatste farao

Sinds de veroveringen van Alexander de Grote in de 4e eeuw voor Christus was Egypte in handen gevallen van Griekse leiders. Ze respecteerden de plaatselijke gewoonten en noemden zichzelf, net als de vroegere Egyptische koningen: ‘farao’. Cleopatra was de laatste van deze Griekse farao’s. Na haar dood werd Egypte een onderdeel van het Romeinse Rijk. Egypte werd dan bestuurd vanuit Rome door de Romeinse Keizer.

Cleopatra is beroemd geworden omdat ze de laatste farao was van het oude Egypte. Maar ook omdat ze een echte mannenverleidster was. Cleopatra gebruikte haar charmes om machtige mannen te verleiden en zo haar eigen macht in Egypte te vergroten. Maar uiteindelijk zou het toch fout aflopen. 

CaesarDe mannen van Cleopatra

Cleopatra is twee keer getrouwd en ze had in totaal 4 kinderen van twee minnaars. Haar echtgenoten waren haar broers, Ptolemaeus XIII en Ptolemaeus XIV. In Egypte was het al lang traditie dat de farao’s met hun zussen trouwden. Zo versterkten ze hun koninklijke macht. De Egyptenaren geloofden namelijk dat de hele koninklijke familie afstamde van de goden.

In 48 v.C. kwam Julius Caesar aan in Egypte. Caesar was de machtigste man in het grote Romeinse rijk. Hij had ongetwijfeld plannen om van Egypte een Romeinse provincie te maken.

CleopatraPtolemaeus XIII, Cleopatra’s man probeerde Caesar zoveel mogelijk te dwarsbomen. Maar Cleopatra gebruikte een heel andere strategie: ze zorgde ervoor dat Caesar verliefd op haar werd. Er wordt verteld dat ze zich gerold in een tapijt stiekem bij Caesar liet brengen. Vanaf het eerste moment werden ze minnaars. Met Ptolemaeus XIII liep het minder goed af: hij werd verdronken in de Nijl.

Cleopatra hertrouwde met een van haar andere jongere broers, maar Ptolemaeus XIV kreeg geen werkelijke macht door dit huwelijk. Achter de schermen hield Caesar een oogje in het zeil. Cleopatra raakte zwanger en noemde haar zoon Caesarion. Dit betekent “kleine Caesar”. Na de onverwachte moord op Julius Caesar door aanhangers van de Senaat in Rome, zag Cleopatra haar kans om nu helemaal zelf over Egypte te heersen. Om te voorkomen dat Ptolemaeus XIV die plannen in de weg zou staan, liet ze hem voor alle zekerheid vermoorden.

In Rome werd Caesar opgevolgd door twee van zijn naaste medewerkers: Marcus Antonius en Octavianus, die al snel elkaars rivalen werden. Cleopatra verleidde Marcus Antonius. Hun relatie zou tien jaar duren, maar erg tragisch eindigen met een dubbele zelfmoord. Na de dood van zijn moeder werd ook Caesarion omgebracht. Egypte was nu toch definitief een Romeinse provincie geworden en Octavianus hield de touwtjes stevig in handen.

Egyptische muntCleopatra en haar uiterlijk

Cleopatra is de geschiedenis ingegaan als een onweerstaanbare mannenverleidster. Sommige Klassieke schrijvers noemen haar schoonheid zelfs “bijna goddelijk”. Ze had zeker een sterke persoonlijkheid en het is een feit dat machtige mannen voor haar charmes bezweken. Maar hoe knap ze echt was, weten we eigenlijk niet. Haar afbeelding op Egyptische muntjes toont een vrouw met mannelijke trekken en een opvallend grote gekromde neus.

terug naar de tijdslijn